Naamloos1
bordschaalweb
potschaalweb
vaasschaalweb
potweb
vaasweb

Domestic greens

Het werk van Frank Willems wordt gekenmerkt door een diversiteit in het gebruik van materialen.

In zijn werk probeert hij uniciteit en persoonlijke expressie op te nemen met behulp van ambachtelijke technieken. Hij hoopt hiermee een relatie op te bouwen tussen object en eigenaar.

Vergeten vormen en gebruiken intrigeren hem. Voor domestic greens haalde Willems inspiratie uit de bloemtafels zoals deze gebruikt werden in de 18e en 19e eeuw.

Deze bloemtafels kregen een dominante rol in een interieur en konden imposante afmetingen bereiken. Met ‘Domestic greens’ vertaalt Willems deze vergeten meubelen naar onze tijd waar bloem potten en bakken een vaak ondergeschikte rol krijgen toebedeeld.

In het steengoed dat hij gebruikte laat hij de materiaal- en makersporen zichtbaar. Hiermee benadrukt hij de uniciteit van het product en laat hij het ambachtelijke van zijn proces zien dat hij tijdens zij werkperiode aan het EKWC heeft doorlopen.

Domestic greens

The work of Frank Willems is characterized by a diverse choice of materials.

In his work he tries to include uniqueness and personal expression by using ancient craft techniques. He hopes this will support the development of a relationship between an object and its owner.

Forgotten forms and uses intrigue him. For domestic greens Willems took inspiration from the flower tables or ‘Jardinéres’ of the 18th and 19th century.

These flower tables were dominant in interiors and could reach impressive dimensions. With ‘Domestic greens' Willems translates forgotten furniture pieces to the present where planters often play a subordinate role.

The stoneware that he used still possesses the material and creator’s marks. This emphasizes the uniqueness of the product and shows the craft aspect of his process during his working period at the EKWC.

item2